Bezpieczeństwo zakupów

 

Nad bezpieczeństwem płatności, dokonywanych kartami kredytowymi w Serwisie, czuwa firma PayPal.

 • Składając zamówienie klient zawiera z Serwisem umowę o świadczenie usługi elektronicznej. 
  Polega ona na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz i jest zawierana na czas określony. 
 • Klient jest zobowiązany do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej gdy Usługobiorca narusza Regulamin.
 • Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
 • Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00.
  Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w weekendy i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 • Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. 
 • Dokonując zakupów Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, bądź bez logowania, za pomocą wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu.
 • Klient dokonuje zakupu poprzez dodanie towaru do koszyka, wskazanie sposobu płatności i dostawy oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 • Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie poprzez dodanie towaru do koszyka, wypełnienia formularza, wskazując sposób płatności i dostawy
  oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres, e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. 
 • Dokonując zakupów Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść regulaminu Serwisu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, cenę zamówionego towaru, koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT.
 • Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez Klienta opcji
  „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” oraz dokonaniu akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Serwisu.
  Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. 
 • Po otrzymaniu Zamówienia, za pośrednictwem Serwisu przesłana będzie do Klienta wiadomość e-mail, na wskazany adres poczty elektronicznej,
  z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia oraz określająca szczegóły dotyczące zamówionych Towarów (Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia).
  Powyższa wiadomość e-mail nie stanowi potwierdzenia akceptacji Zamówienia, lecz jedynie potwierdzenie jego otrzymania.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.
 • Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.