Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności
i przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu internetowego, dostępnego pod adresem elektronicznym www.kozak-diamonds.pl (dalej rozumianym jako: „Serwis”), stanowiącego własność jednoosobowej działalności gospodarczej z siedzibą przy ulicy Polnej 24, 00-630 Warszawa, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem NIP 5260052700 REGON 11055254, adres email boutique@kozak-diamonds.pl, nr telefonu +48 (22) 825 93 35. 

 

Klienci sklepu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) w celach realizacji zamówienia.

COOKIES

 • Pliki cookies stanowią dane informatyczne i pliki tekstowe. Są one przechowywane w urządzeniu Użytkownika Sklepu i przeznaczone do korzystania ze strony Sklepu.
 • Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 • Operator sklepu zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies jednocześnie uzyskując do nich dostęp.
 • Cookies wykorzystywane są do dostosowywania zawartości stron internetowych Sklepu Użytkownika oraz optymalizacji strony.
 • Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową oraz dostosować do jego indywidualnych potrzeb. 
 • Tworzenia statystyk, pomaga zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, jednocześnie pozwalając na ulepszenie zawartości Serwisu.
 • Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika oraz nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych.

 

DANE OSOBOWE

 • Do danych osobowych mają dostęp osoby związane z obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 
 • Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu są przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online i usuwane po zakończeniu transakcji. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne.
 • Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług dostępnych w Serwisie.
 • Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość i kraj.
 • Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.

 

DOSTĘP DO DANYCH

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) użytkownik ma prawo do wglądu do swoich Danych, skorygowania, zaktualizowania, uzupełniania, czasowego bądź trwałego zawieszenia lub usunięcia jego Danych.
 • Wszelkie zmiany w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem i tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin).

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie, terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. 

Data: 9.02.2018 r.