Zwroty i reklamacje

ZWROTY

 • Zwrot i wymiana towaru możliwe są w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu. Towar nie może nosić oznak użytkowania.
 • Nienaruszona musi pozostać metka znajdująca się na produkcie. 
 • Do uwzględnienia reklamacji musi zostać dostarczony dowód sprzedaży - paragon lub faktura.
 • Klient odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 • Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadku biżuterii zrealizowanej na indywidualne zamówienie.
 • Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę
  swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 • Zwrotu zakupionej biżuterii możesz dokonać na dwa sposoby: osobiściew Salonie Kozak Diamonds bądź odsyłając towar na następujący adres:
  Kozak Diamonds, ul. Polna 24, 00-630 Warszawa wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami. 

REKLAMACJE

 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 561 – 563 Kodeksu Cywilnego.
 • Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać na adres: Kozak Diamonds ul. Polna 24, 00-630 Warszawa lub zwrócić osobiście w salonie Kozak Diamonds.
 • Składając reklamację należy dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem niezgodności towaru z umową.
 • Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o decyzji.
 • Jeżeli produkt nosi oznaki uszkodzenia mechanicznego Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne. Reklamacji nie podlegają zerwane łańcuszki.