O wielkości diamentu i czystości złota

O wielkości diamentu i czystości złota

Jak określamy wielkość diamentu?

Wielkość diamnetu, obok jego barwy, czystości i jakości szlifu ma istotny wpływ na jego wartość.

Wielkość kamienia szlachetnego określamy w karatach (ct). Podajemy ją z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeden karat to 200 mg, czyli 0,2 grama.

Na zdjęciu powyżej zaprezentowaliśmy diament Żeromskiego o spektakularnej wielkości 6 karatów.

Jak określamy czystość złota?

Warto odróżnić karat jako jednostkę masy służącą do określania wielkości diamentu, od karatu (K) jako jednostki masy do określania czystości złota.

Czyste złoto jest bardzo miękkie dlatego dodaje się do niego domieszki innych metali, aby zwiększyć trwałość wyrobów z niego wykonanych.

Określając czystość złota w karatach – 1 karat to 1/24 zawartości wagowej złota w stopie. Czyli 24 karatowe złoto to czyste złoto.

W celu standaryzacji ilości złota w stopie wprowadzono tzw. „próby”.

W Polsce wróżniamy 7 prób złota:

  • próba „0” zawiera 99,9% czystego złota
  • próba „1” zawiera 96,0% czystego złota
  • próba „2” zawiera 75,0% czystego złota
  • próba „3” zawiera 58,5% czystego złota
  • próba „4” zawiera 50,0% czystego złota
  • próba „5” zawiera 37,5% czystego złota
  • próba „6” zawiera 33,3% czystego złota

Poniżej prezentujemy tabelę polskich cech probierczych. Służy do określania zawartości metalu szlachetnego w danym wyrobie: